Dr. Stephen Etces – Ispravno razumijevanje i tumačenje hiperbola

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.

Dr. Stephen Etces – Ispravno razumijevanje i tumačenje hiperbola

 

Ostavite komentar