Baptistička crkva “Emanuel”

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.

Baptistička crkva “Emanuel”

BCE je zbiljska crkva u punom smislu riječi, jer štuje i vjeruje u Trojedinoga Boga: Oca, Sina i Svetoga Duha.

Jer troje su što svjedoče na nebu: Otac, Riječ (Isus) i Duh Sveti  (1 Ivan 5,7)

Ostavite komentar