Bog velika djela učinio je

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.