Korinčanima 5,17

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.