Filipljanima 1,21

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.