Ivan 1:16

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.

Ivan 1:16

Ta ne stidim se evanđelja Kristova, jer ono je sila Božja na spasenje svakomu koji vjeruje — i Židovu, najprije, i Grku.

Ostavite komentar