Rimljanima 3,23

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.