Rimljanima 6,23

"Emanuel", baptistička crkva Krapina – Crkva u punom smislu riječi.

Rimljanima 6,23

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.

Ostavite komentar