BrošureBCE-Krapina predana je evangelizaciji – što znači prenošenja evanđelja svim ljudima i putem pisanog medija, dakle, tiskanih brošura, knjiga, Svetih pisama i malih traktata. Na taj način želimo da naši dragi Zagorci čuju žalosnu vijest: da ih Bog smatra grješnicima i da će ih osuditi na pakao, ukoliko se ne pokaju od svojih grijeha i ne obrate Isusu Kristu. Međutim, mi iznad svega želimo da Zagorci čuju i Radosnu vijest: da je spasenje dostupno jedino po milosti i samo po vjeri u dovršeno djelo isključivo Isusa Krista na križu; odnosno, bez ikakvih takozvanih djela pravednosti. Kao crkva i kao pojedinci, predani smo naviještanju tih vijesti svima koji imaju duhovne uši da čuju. Baptistička crkva naučava o spasenju vjerom, a ne dobrim djelima, a to čini po uzoru na ranu crkvu. Mnogi nam prigovaraju: Zašto to činite vani, a ne u crkvenim zgradama. Tada odgovaramo: Rani kršćani, a posebno Gospodin Isus nije imao niti jedne zgrade, koju bi nazivao crkvom, te je propovijedao na: gorama, ulicama, trgovima, kraj mora, po kućama, i predvorju hrama – napoju. Dakle, Baptistička crkva vjeruje da se čovjek može spasiti dok je na zemlji, a ne poslije smrti (2. Korinćanima 6,2; Djela 16,30; Marko 16,16; Ivan 3,16) i stoga moramo poduzimati sve što možemo da donesemo svim ljudima Evanđelje spasenja.