Marijan i Elena GrozdanovTrenutno studiram (Marjan) na Teološkoj biblijskoj akademiji u Krapini, Hrvatska (www.tba.hr). Moja supruga, Elena započeti će isti studiji u Rujnu 2014. godine. TBA je dio međunarodne akademije – The Master’s Academy International i partner je s the Shepherds Theological Seminary.

Naša težnja je da damo čast Bogu svojim služenjem Njemu, tena taj način poslužimo i narodu Makedonije. Republika Makedonija ima populaciju od 2,3 milijuna ljudi, a religijska uvjerenja su: istočno ortodoksna oko 70%, islam 20% i protestanti samo 1% ili oko 3000 ljudi.

Naš cilj je da vidimo osnivanje crkve u malom gradu Kavadarci (populacija 40000). U tom gradu ne postoji evanđeoska crkva, a ljudi se posljednjih 30 godina mole za ustanovljenje crkve utemeljena na evanđelju Isusa Krista. Ovaj kraj je poznat po proizvodnji vina i vinogradi koji okružuju grad su uredno održavani, dok je sam grad duhovno zapušten i u velikoj potrebi.

Naša nada je da Bog koristi nas, kao njegove misionare, za dovođenje evanđelja u svoj duhovni vinograd, te da podigne crkvu u Kavadarcima.

Grad bez evanđeoske crkve je kao vinograd bez svijetla, vode i dobrog tla. Naše pouzdanje i molitva je da će Bog u svojoj milosti blagosloviti Kavadarce svojom prisutnosti.

Ivan 15,1 “Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar.”

Matej 28,18-20 “Isus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Molim vas da molite za nas, grad Kavadarci i Makedoniju.